Zaměstnanci

Tereza Štěpánová

ředitelka

Bc. Nikola Malíková

zástupkyně ředitelky

Marie Zaňková

učitelka

Jitka Štěpánková

vedoucí školní jídelny, kuchařka

Školnice

Jana Ďuračková