Pro rodiče

Školní vzdělávací program

Hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěte, obohacení jeho poznání i sociální zkušenosti v mateřské škole je obsah předškolního vzdělávání. Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Interakčních oblastí je celkem pět : biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v rámcovém plánu nazvány :

1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět.

Koncepce rozvoje MŠ

Součástí konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky MŠ Liberk bylo vytvoření Koncepce rozvoje tohoto zařízení. V následujícím odkazu máte možnost do tohoto dokumentu nahlédnout.

Co vaše dítě potřebuje do školky?

  • pevné bačkory, ne pantofle
  • oblečení do třídy
  • oblečení na pobyt venku, případně pláštěnku (podle ročního období)
  • boty na pobyt venku (pískoviště)
  • náhradní oblečení, spodní prádlo
  • pyžamo
  • kapesník
  • kelímek na pitný režim (plastový)
  • kartáček na zuby, pastu