Historie

Předškolní zařízení bylo přebudováno z bývalé školy v Liberku a otevřeno 9. 9. 1979 za přítomnosti vedoucího školského odboru M. Píče, inspektorky L. Hasoňové, předsedy MNV J. Mohra a dalších.

Slavnostní přestřižení pásky provedl tehdejší předseda Státního statku a předal tak předškolní zařízení do užívání. Provoz mateřské školy byl oficiálně zahájen 10. 09. 1979.

Dne 01. 01. 2003 nastala velká změna v legislativě školství - školy i předškolní zařízení přešly do právní subjektivity a staly se z nich příspěvkové organizace.

Od vzniku tohoto zařízení je předškolní zařízení jednotřídní s velmi dobrým prostorovým zázemím a školní zahradou, která dětem nabízí široké vyžití na houpačkách, skluzavce, průlezkách a pískovišti krytém pergolou.